Ostatnie informacje:

 

Ośrodek Szkolenia MAŁEKS stawia na jakość szkolenia, co się przekłada na najwyższą zdawalność!

Ośrodek posiada akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie!

Według rankingu Ośrodka Egzaminacyjnego MORD w Tarnowie ze zdawalnością 42,4%!! w 2010 r, 37,5% w 2011 r, 38,7% w 2012 r; 53,25% w 2013 r oraz 47,83% w 2014 r (zdawalność za pierwszym razem).

SZKOLIMY W ZAKRESIE:
Prawo Jazdy: kat. AM, A1, A2, A, B.
Kursy dla kierowców wykonujących transport drogowy osób i rzeczy:
– kwalifikacji wstępnej,
– kwalifikacji wstępnej przyspieszonej,
– kwalifikacje okresowe.